Etický kodex

Etický kodex : 

  • Klient svěřuje svou domácnost a soukromí naším zaměstnancům

  • Uklízíme domácnost v době a na místě, n kterém jsme se shodli s klientem

  • Dodržujeme a respektujeme pravidla klienta

  • Dbáme na hospodárnost a šetrnost domácnosti u klienta tak, jako u sebe doma

  • Uklízíme nejen tak, aby bylo v domácnosti čisto, ale uklízeno i esteticky

  • Vždy zachováváme absolutní diskrétnost a mlčenlivost vůči klientovi i zaměstnavateli

  • Vždy po skončení zkontroluje práci klient

  • Chráníme svěřené věci v domácnosti u klienta

  • Máme respekt, úctu a všeobecné příjemné vystupování ke klientovi bez rozdílů věku, národnosti a zvyklostem

  • Máme vztah k dětem, seniorům, domácím zvířatům